Logo: MV - Mecklenburg-Vorpommern, Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Rodzina

Zdrowie & Sport

Kultura & Wypoczynek

MV dla całej rodziny

(Zdjęcie: TMV/Timo Roth)

Mecklenburg-Vorpommern jest krajem związkowym przyjaznym dla rodzin. Przemawia za tym już sama rozbudowana sieć placówek opieki dla najmłodszych. Jest to idealne miejsce pozwalające połączyć wymagającą pracę zawodową z rodziną i wypoczynkiem. Kraj związkowy wspiera rozwój młodzieży, tak by wyrośli na odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie ludzi, z kolei seniorzy mogą prowadzić tu aktywne życie i decydować o sobie.

W Mecklenburg-Vorpommern wyjątkowo dobrze udaje się połączyć posiadanie dzieci i życie zawodowe. (zdjęcie: WERK3.de)

Najlepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym

Mecklenburg-Vorpommern oferuje doskonałe perspektywy zawodowe. Ze względu na korzystne warunki ramowe działa tu wiele międzynarodowych firm, które stworzyły zróżnicowany rynek pracy dla stażystów, osób rozpoczynających karierę zawodową i specjalistów. Land charakteryzuje różnorodność branż, począwszy od branży turystycznej, zdrowotnej, handlu, logistyki, budowy maszyn, energii wiatrowej i usług IT aż po przemysł morski. Ponadto kraj związkowy położony nad Morzem Bałtyckim wspiera docelowo przyszłościowe branże, takie jak nauki przyrodnicze czy technologia środowiskowa oraz zapewnia przestrzeń i wsparcie dla zmotywowanych osób z dobrymi pomysłami.

Ważną rolę przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru MV jako miejsca zamieszkania i pracy odgrywa równowagą między pracą i życiem prywatnym. Niezanieczyszczona, dziewicza przyroda jest oddalona zaledwie kilka minut jazdy samochodem od miejsca pracy - czy to krajobraz rzeczny Müritz, czy liczne jeziora kraju związkowego czy wybrzeże Bałtyku. Do tego dochodzi bogata oferta spędzania czasu wolnego dla całej rodziny, począwszy od wizyty w teatrze czy muzeum, przez wycieczkę do zoo, liczne możliwości uprawiania sportów, aż po weekend na łodzi mieszkalnej. Koszty utrzymania są tu bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych landów.

W Mecklenburg-Vorpommern wyjątkowo dobrze udaje się połączyć posiadanie dzieci i życie zawodowe. Kraj związkowy ma jedną z najlepszych i najbogatszych ofert wsparcia placówek opieki dziennej dla dzieci w Niemczech. Ponad połowa dzieci poniżej 3. roku życia i prawie wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczają do placówek opieki dziennej lub korzystają z opiekunki. Ponad dwie trzecie wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej korzysta ze świetlicy. Godziny otwarcia są dopasowywane do potrzeb rodziców często pracujących na zmiany. W stolicy landu Schwerinie, miastach Neubrandenburg, Stralsund, Rostock, Demmin i Wismar działają już pierwsze całodobowe placówki opieki nad dziećmi (KITA). Od początku 2020 roku wsparcie w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w przedszkolach, świetlicach i żłobkach jest całkowicie bezpłatne. MV jest pod tym względem pionierem i prawdziwym, rodzinnym landem.

MV oferuje liczne aktywności sportowe na lądzie i wodzie. (zdjęcie: TMV/Roth)

Przyszłość kraju związkowego

Edukacja oznacza dla wielu młodych ludzi przyszłość. Zasadniczo wszystkie dzieci i młodzież powinny mieć równe szanse w dostępie do edukacji. W ramach większej samodzielność szkół należy dalej poprawiać jakość kształcenia oraz możliwie indywidualnie wspierać uczniów. Ekolodzy i strażacy, osoby zaangażowane politycznie oraz harcerze – w MV działa wiele stowarzyszeń i związków młodzieżowych o różnej tematyce i światopoglądzie. Dzieci i młodzież same kształtują, organizują i odpowiadają za istotne elementy pracy. W ten sposób stowarzyszenia i związki dają im dużą swobodę w zakresie samorealizacji i kreatywności. O to chodzi również w pracy z młodzieżą, obejmującą między innym pozaszkolną edukację młodzieży, ofertę zajęć sportowo i spędzania czasu wolnego, doradztwo, ukierunkowanie na pracę z młodzieżą i organizację ferii.

Już dziś MV jest jednym z liderów wśród nowych krajów związkowych pod względem liczby miejsc nauki zawodu. Na praktykantów czekają ciekawe perspektywy. Rozpoczynają oni pracę w zawodzie pod najlepszą opieką. Dobrym pomysłem jest również studiowanie w Mecklenburg-Vorpommern. Uniwersytety z bogatą tradycją i szkoły wyższe zapewniają najlepsze warunki pozwalające na późniejsze podjęcie pracy w wymarzonym zawodzie. Dobre warunki studiowania dają ku temu podstawę, z kolei innowacyjne, zorientowane praktycznie kierunki studiów zapewniają udany start zawodowy.

Nie może jednak zabraknąć czegoś dla intelektu: muzea sztuki, techniki i przyrody zapraszają do odwiedzenia przez cały rok. (zdjęcie: TMV/Markus Tiemann)

Najlepsze lata pośród morza i jezior

W żadnym innym kraju związkowym nie można tak dobrze spędzić najlepszych lat życia jak w Mecklenburg-Vorpommern. Morze Bałtyckie zapewnia łagodne, słone powietrze i odpowiedni klimat. Bogactwa naturalne, takie jak krajobraz, morze, skały kredowe, torfowiska, solanki i jeziora tworzą idealne warunki, powalające na zdrowe i aktywne korzystanie z najlepszych lat życia. Nie może jednak zabraknąć czegoś dla intelektu: muzea sztuki, techniki i przyrody zapraszają do odwiedzenia przez cały rok, z kolei znane, ponadregionalne imprezy, takie jak Festiwal Mecklenburg-Vorpommern przyciągają nad Morze Bałtyckie wspaniałych artystów. Seniorzy mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej, np. w ramach Akademii Seniorów na uniwersytecie w Rostocku.

Celem polityki dotyczącej seniorów w MV jest aktywny udział osób starszych w życiu społecznym. Krajowy program pt. „Starzenie się w Mecklenburg-Vorpommern“ ma umożliwić osobom starszym samodzielne życie i decydowanie o sobie, wspierać integrację starszych pokoleń w społeczeństwie i jeszcze bardziej włączyć seniorów w życie społeczne. Kraj związkowy posiada dobrą infrastrukturę opiekuńczą. Obok opieki stacjonarnej w ostatnich latach rozwinęły się różnego rodzaju alternatywne formy budownictwa mieszkaniowego, pozwalające spełnić rosnące oczekiwania w zakresie samostanowienia.