Logo: MV - Mecklenburg-Vorpommern, Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Rodzina

Zdrowie & Sport

Kultura & Wypoczynek

Symbole landu

Głowy tura, gryfa i orła – symbole i tradycje poszczególnych części landu Mecklenburg-Vorpommern tworzą herb kraju związkowego i symbolizują państwowość kraju związkowego. Na szczególne okazje poznoszona jest flaga kraju związkowego: również jej kolory – błękit, czerwony, żółty i biały – symbolizują połączenie Meklemburgi i Pomorza Przedniego w dzisiejszy kraj związkowy. Logo landu symbolizuje zróżnicowany krajobraz MV i stanowi istotny element kampanii promocyjnej landu „Best of Northern Germany“.

Herb

Kraj związkowy Mecklenburg-Vorpommern ma dwa herby. Różnią się od siebie nie tylko pod względem wyglądu, lecz również wykorzystania.

Herb wielki jest wykorzystywany przez Landtag i organy krajowe. Przedstawia on czteropolową tarczę. W jej prawym górnym i lewym dolnym polu znajdują się z perspektywy trzymającego tarczę głowy tura na złotym tle. Głowy tura symbolizują dawne księstwa meklemburskie – Meklemburgię-Schwerin i Meklemburgię-Strelitz. Czerwony gryf na srebrnym tle w lewym górnym polu symbolizuje Pomorze Przednie. Orzeł brandenburski w czwartym polu wskazuje na uwarunkowane historycznie, bliskie związki pomiędzy Pomorzem Przednim i Brandenburgią.

Herb mały jest wykorzystywany przez organy krajowe niższego szczebla. Jest on dwupolowy. Z perspektywy trzymającego tarczę, która jest decydująca dla opisu herbów, w prawej połówce na złotym tle znajduje się meklemburska głowa tura. Obok niego w lewej połówce herbu znajduje się czerwony pomorski gryf na srebrnym tle.

Flagi

Flaga kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern jest bogata w kolory. Charakteryzują ją podłużne pasy w kolorze błękitu, bieli, żółci, bieli i czerwieni. Kolory symbolizują połączenie Meklemburgii i Pomorza Przedniego w dzisiejszy kraj związkowy. Błękit-czerwień-żółć to kolory Meklemburgii, z kolei błękit-biel od 1882 roku były oficjalnymi kolorami pruskiej prowincji Pomorza. Kolorystyka flagi kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern nawiązuje ponadto do błękitu-bieli-czerwieni dawnych meklemburskich bander oraz bieli-czerwieni wielu miast hanzeatyckich.

Obok flagi landu organy krajowe używają również flagi urzędowej. Znajdują się na niej dodatkowe dwa zwierzęta występujące w herbie kraju związkowego: meklemburski tur i pomorski graf. Podczas oficjalnych uroczystości często prezentowane są historyczne flagi Meklemburgii i Pomorza Przedniego. 

Logo landu

Logo „Best of Northern Germany“

Obok flag i herbów Mecklenburg-Vorpommern używa również logo kraju związkowego. Symbolizuje ono zróżnicowany krajobraz landu: błękit nieba i wody stykają się ze sobą i łączą z zielenią lasów i łąk, pagórkami i żółcią kwitnących pół rzepaku. Logo i napis „Best of Northern Germany“ tworzą logo kraju związkowego.

Logo jest wykorzystywane w związku z kampanią promocyjną landu „Best of Northern Germany“. Slogan reklamuje mocne strony Mecklenburg-Vorpommern, do których należą: walory turystyczne, gospodarkę i kulturę. Celem jest umocnienie pozycji Mecklenburg-Vorpommern jako znanej marki wśród konkurujących regionów.

Ogólne informacje dotyczące korzystania z symboli landu

Korzystanie z symboli landu reguluje krajowa ustawa o godłach państwowych. Herbu wielkiego używa Landtag, prezydent oraz premier landu i ministerstwa. Ponadto herbu wielkiego mogą używać również inne instytucje, takie jak np. Krajowy Sąd Konstytucyjny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Herbu małego używają organy krajowe niższego szczebla. Prawo do korzystania z godła obejmuje uprawnienie do umieszczania go na pieczęciach, nagłówkach listów, drukach i tabliczkach urzędowych. Herb mały stosowany jest również do oznakowania ubrań służbowych pracowników służby publicznej.

Landtag przy oficjalnym wywieszaniu flagi korzysta z flagi kraju związkowego oraz flag Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Urzędy krajowe i gminne wywieszają flagi w dniach ustalonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Logo landu mogą używać instytucje, związki i organizacje z Mecklenburg-Vorpommern. Warunkiem jest uzyskanie pisemnej zgody Krajowego Biura Promocji.