Logo: MV - Mecklenburg-Vorpommern, Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Rodzina

Zdrowie & Sport

Kultura & Wypoczynek

Land i rząd

Kraj związkowy Mecklenburg-Vorpommern jest położony w północno-wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec. Od wschodu graniczy z Polską, od południa z Brandenburgią, od zachodu z Dolną Saksonią i Szlezwikiem-Holsztynem, od północy z Morzem Bałtyckim tworzącym naturalną granicę o długości prawie 400 kilometrów. Stolicą landu i tym samym siedzibą rządu, administracji i Parlamentu Krajowego jest miasto Schwerin.

Kancelaria Stanu w Schwerinie. (zdjęcie: Janine Martin)

MV– cel wyjazdów wakacyjnych, ośrodek gospodarczo-nauk

Obietnica marki Mecklenburg-Vorpommern „Best of Northern Germany“ jest nieprzypadkowa: bogate dziedzictwo kulturowe, wyjątkowa przyroda i bogata oferta kulturalno-rekreacyjna sprawiają, że land posiada szczególny urok. Ponadto MV jest atrakcyjnym ośrodkiem gospodarczym i naukowym. Na terenie landu działają dwa uniwersytety o długiej tradycji, tj. w Rostocku i Greifswaldzie oraz pięć szkół wyższych. Obok tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak rolnictwo i przemysł spożywczy czy turystyka na terenie MV obecnych jest coraz więcej firm z branż przyszłości. Zwłaszcza w dziedzinach takich jak biotechnologia i technologia medyczna, technologia informacyjno-komunikacyjna oraz odnawialne źródła energii panuje klimat sprzyjający innowacjom i podejmowaniu działalności gospodarczej. MV dąży do tego, by stać się „Najzdrowszym landem“ w Republice Federalnej Niemiec.

Konstytucja landu

Od 1994 Mecklenburg-Vorpommern posiada własną konstytucję. Reguluje ona kwestie dotyczące ustroju, praw podstawowych i celów państwa jak również organizację i funkcje państwa. W preambule obywatele Mecklenburg-Vorpommern uznają swoją odpowiedzialność wynikającą z niemieckiej historii oraz wobec przyszłych pokoleń. Można tu znaleźć również m.in. zobowiązanie "stworzenia społeczności opartej na zasadzie sprawiedliwości społecznej" oraz "wspierania postępu gospodarczego wszystkich". Obok wymienionych w konstytucji krajowej praw podstawowych inkorporowano do niej prawa podstawowe zawarte w ustawie zasadniczej, tj. zasadę, że prawa podstawowe zawarte w ustawie zasadniczej bezpośrednio obowiązują jako krajowe prawo konstytucyjne w landach.

(Kopie 1)

Rząd, administracja i Parlament Krajowy

Meklemburgia-Pomorze Przednie jest rządzona w 8.okresie wyborczym (2021-2026) przez koalicję SPD i Lewicy. Powstała w wyniku wyborów stanowych 26 września 2021 r. 15 listopada 2021 r. poprzednia premier Manuela Schwesig została ponownie wybrana i zaprzysiężona na premiera stanu. Pani premier lub pan wybierany jest przez Landtag, czyli Parlament Krajowy, który otrzymuje legitymację od obywateli w wyniku demokratycznych wyborów. Siedzibą Landtagu jest Zamek w Schwerinie. Zgodnie z artykułem 20 konstytucji krajowej jest on „miejscem tworzenia woli politycznej“.

Landtag pełni ponadto dwa inne zadania: obraduje i uchwala ustawy przedłożone przez rząd, co najmniej czterech członków parlamentu lub bezpośrednio przez naród w drodze inicjatywy obywatelskiej – czyli posiada władzę prawodawczą. Trzecim, ważnym zadaniem Lantagu jest kontrola nad rządem krajowym. W tym celu może on korzystać między innymi z szerokiego prawa do zadawania pytań i prawa do informacji.

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli problemów nie można rozwiązać za obopólną zgodą a próby mediacji kończą się niepowodzeniem, pozostaje jedynie pomoc sądów. Dla różnych dziedzin prawa obowiązuje pięć właściwości rzeczowych: sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy finansowe, sądy pracy i sądy do spraw socjalnych. Ponadto w MV działa Krajowy Sąd Konstytucyjny, który podobnie jak Landtag i rząd krajowy jest organem konstytucyjnym. Mogą do niego występować obywatele, jeśli uważają, że ustawy, akty administracyjne lub orzeczenia sądów ograniczają ich prawa podstawowe. Prokuratura stanowi niezależny organ wymiaru sprawiedliwości. Jej podstawowe zadanie to ściganie karne. Do organów ochrony prawnej należą również adwokaci i notariusze wraz z izbami. 

Kościół Mikołaja w Stralsundzie (zdjęcie: TMV/Erik Hart - hartdirection.de - Tourismuszentrale Stralsund)

Kościoły i religie

Powierzchnia landu Mecklenburg-Vorpommern wynosi ponad 23.000 km2. Mieszka tu ponad 1,6 miliona osób. Niemal jedna piąta z nich jest wyznania chrześcijańskiego. Katolicy z terenu Meklemburgii należą do archidiecezji hamburskiej, z kolei katolicy z terenu Pomorza-Przedniego do archidiecezji berlińskiej.

Od lat 90-tych gminy żydowskie odnotowały wzrost liczby członków. We wrześniu 2004 dokonano uroczystego otwarcia synagogi w Rostocku, która może pomieścić do 200 osób. Dziś gmina żydowska w Rostocku liczy 553 członków. W Schwerinie mieszka prawie 658 Żydów. W grudniu 2008 roku, 70 lat po zburzeniu starej synagogi, dokonano tu uroczystego otwarcia nowej synagogi, wybudowanej dokładnie w tym samym miejscu przy Schlachtermarkt.

Obecnie w czterech największych miastach – Schwerinie, Rostocku, Wismarze i Greifswaldzie znajdują się cztery meczety. W Schwerinie, Neubrandenburg i Greifswaldzie działają centra kultury islamskiej.