Logo: MV - Mecklenburg-Vorpommern, Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Rodzina

Zdrowie & Sport

Kultura & Wypoczynek

Świeży powiew w edukacji i nauce

(zdjęcie: Nordlicht)

Dwa uniwersytety z najdłuższą tradycją w Północnej Europie oraz pięć nowoczesnych szkół wyższych oferują studentom, badaczom i naukowcom doskonałe możliwości, kusząc swoim morskim klimatem. Studenci mogą liczyć nie tylko na dobre warunki studiowania, lecz również odpowiedni standard życia. Naukowcy korzystają z sieci specjalistów i nowoczesnych obiektów.  Ponieważ podstawy dobrego wykształcenia buduje się już w okresie szkolnym,  kraj związkowy jest zorientowany na wspieranie tutejszej młodzieży i dzieci. Wszystkie osoby w wieku dorosłym pragnące dalej się kształcić mogą kontynuować naukę na uniwersytetach ludowych działających na terenie landu.

(Kopie 3)

Studenci mogą liczyć nie tylko na dobre warunki studiowania, lecz również odpowiedni standard życia. (zdjęcie: Hochschule Neubrandenburg / Hochschule Stralsund)

Między plażą a Audimax

Oba bogate w tradycje uniwersytety w Rostocku i  Greifswaldzie oraz pięć nowoczesnych szkół wyższych w  Neubrandenburg, Güstrow, Stralsundzie, Wismarze i Rostocku oferują kształcenie i badania na najwyższym poziomie. Często są to kierunki niepowtarzalne, obejmujące takie dziedziny  jak zaawansowane technologie, ochrona środowiska, biologia i medycyna oraz muzyka.  Region Morza Bałtyckiego przyciąga osoby pragnące studiować akwakulturę, demografię, grę w duecie na fortepianie, kulturę - interkulturowość – literaturę oraz logistykę cyfrową i zarządzanie.

MV ma studentom wiele do  zaoferowania , nie tylko doskonałe warunki studiowania. Bliskie odległości i domowa atmosfera ułatwiają odnalezienie się w studenckiej rzeczywistości. Na tych, którzy pragną odpocząć od stresu studiowania, czeka dziewicza natura znajdująca się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jeziora i rzeki, plaża i morze są zawsze bardzo blisko i oferują wiele możliwości uprawiania sportów i aktywnego spędzania czasu.

Na stronie „Sea your future“ osoby zainteresowana studiowaniem w kraju związkowym znajdą ważne informacje i przydatne linki na temat studiów na tutejszych uczelniach wyższych oraz na temat życia w różnych ośrodkach akademickich.

(Kopie 2)

Ośrodek nauki i badań

Świeży powiew i przestrzeń dla dobrych pomysłów to dokładnie to, czego szukają naukowcy i badacze. Fakt, że obu tych elementów nie brakuje w Mecklenburg-Vorpommern potwierdza działalność dwóch uniwersytetów i pięciu szkół wyższych, dzięki którym powstała innowacyjna sieć instytutów naukowych i instytucji badawczych. Ponadto w MV znajdują się liczne pozauniwersyteckie, doskonałe jednostki badawcze poszukujące odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości. Ich zakres tematyczny obejmuje kwestie począwszy od satelitarnej obserwacji Ziemi po syntezę jądrową, wiedzę na temat procesów starzenia się u człowieka po badania zwierząt użytkowych.

Instytucje badawcze działające na terenie Mecklenburg-Vorpommern cieszą się doskonałą renomą a obiekty i wyposażenie skłaniają wiele osób z wyższym wykształceniem do przybycia do Mecklenburg-Vorpommern. Wzdłuż wybrzeża Bałtyku można spotkać cenionych profesorów i liczne grupy badawcze zajmujące się tematami morskimi, począwszy od biologii morza po projektowanie statków. Tradycyjnie reprezentują oni “stan techniki” w swojej dziedzinie. Mecklenburg-Vorpommern jest ulubionym ośrodkiem nauki i badań, ponieważ łączy stabilne podstawy ze stałym napływem pomysłów. Połączenie tradycji i postępu tworzą podatny grunt dla nowych pomysłów.

Dobre wykształcenie się opłaca

Dzieci i młodzież są przyszłością Mecklenburg-Vorpommern. Dobre wykształcenie to najważniejsza rzecz, jaką można im dać. Bogata oferta szkół pozwala wspierać dzieci i młodzież kraju związkowego stosownie do ich umiejętności. W kraju związkowym działa ponad 500 publicznych szkół ogólnokształcących i zawodowych. Do tego dochodzi oferta prywatnych placówek szkolnych.

Dzieci i młodzież to przyszłość Mecklenburg-Vorpommern. (zdjęcie: pressfoto/Freepik)

System edukacji w landzie Mecklenburg-Vorpommern jest dwustopniowy: edukacja szkolna rozpoczyna się od szkoły podstawowej, obejmującej klasy 0-4. Po niej następuje dwuletnie Orientierungsstufe niezależne od rodzaju szkoły, w trakcie którego uczniowie są przygotowywani do przejścia do 7. klasy szkoły średniej. Na koniec Orientierungsstufe podejmuje się decyzję na temat dalszej nauki: liceum kończy się maturą. W szkole regionalnej uczniowie mogą zdobyć Berufsreife lub mittlere Reife. Zespoły szkół ponadpodstawowych oferują zwykle wszystkie trzy rodzaje ukończenia szkoły.

Edukacja dla każdego

Uniwersytetów ludowych w Mecklenburg-Vorpommern oferuje zróżnicowany program edukacyjny, począwszy od dyplomu poprzez kursy językowe i kursy kreatywnego myślenia, aż po kursy zdrowotne i ofertę doskonalenia zawodowego. Kursy, zajęcia, wykłady i inne formaty są dostępne na terenie całego landu, odbywają się blisko miejsca zamieszkania i nie są drogie. Są skierowane do osób w każdym wieku i mają na celu integrację społeczną.

Jako certyfikowane jednostki Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców wszystkie uniwersytety ludowe działające na terenie kraju związkowego prowadzą kursy językowe, przyczyniając się znacząco do integracji językowej i kulturowej obcokrajowców i przesiedleńców MV. Jako uprzywilejowany partner lokalnych organów odpowiedzialnych za nadawanie obywatelstwa uczestniczą one w weryfikacji znajomości języka niemieckiego kandydatów ubiegających się o niemieckie obywatelstwo podczas licznych egzaminów i przeprowadzają testy przed nadaniem obywatelstwa.